Tjänster

Industriprodukter bedriver montage verksamhet åt i första hand industrin och kraft-bolagen. Montage verksamheten för industrin och kraft-sidan består bland annat av ställverksmontage, kablage, transformatorer, skenbryggor, mellangolv och brandtätning.

Hög/lågspänningsställverk och transformatorstationer samt skenbryggor
Vi bygger själv kundanpassade lågspänningsställverk i mindre omfattning samt har ett gott samarbete med ett flertal leverantörer av ställverk, vi bygger även kundanpassade skenbryggor i vår verkstad eller ute på fält.

Kabelförband och skarvar 0,4- 40kV
Vi levererar och installerar kabelförband för både låg samt högspänning med tillhörande kanalisation.

Vindkraft
Vi arbetar inom flera olika områden vindkraftsindustrin tex. kabelförläggning ställveksmontage mm.

Luftledning
Vi bygger om och nybyggnad av kraftledningar inom 0,4 till 130kV.

Elinstallationbildtitel
Vi uför elinstallationer inom alla områden.

Telecom
Vi bygger och installerar teknikrum mast och torninstallationer för 3G och 4G

Ställverk/datagolv
Vi levererar och monterar golv både till ställverk och datarum.

Brandtätning
Vi utför brandtätning i samband med nybyggnation, ombyggnation och vid renoveringar.

Kontakta oss

Våra Tjänster

Hög och lågspänningsställverk och transformatorstationer samt skenbryggor
Kabelförband och skarvar 0,4- 40kV
Vindkraft
Om och nybyggnad av kraftledningar inom 0,4Kv till 130Kv
Elinstallation
Telecom
Ställverk/datagolv
Brandtätning